Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. Gra Łańcuch dostaw Nadrzędnym celem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie trwonienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych materiałów. Wdrożenie technik lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania weryfikacji, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.