Zdrowie – jest to dobra kondycja fizyczna i psychiczna, bez przejawów infekcji i kalectwa. Presja na poprawny jakość zdrowia mają czynniki genetyczne, środowisko fizyczne, środowisko socjalnego dodatkowo wysoki poziom istnienia, w tym podejście odżywiania się. Odżywianie to proces polegający na zaopatrywaniu każdej żyjącej komórce pokarmów pobieranych w stanie naturalnym lub po przetworzeniu na różnorodne potrawy i napitki w celu utrzymania bazowych funkcji witalnych, akuratnego rozkwicie i stanu zdrowia. Odżywiona musi zostać dowolna komórka naszego ciała.
Zdrowe odżywianie ma doniosłe ranga witalne dla każdego systemu. Determinuje dodatkowo zachowanie dobrego zdrowia. Zbyt ubogie wyżywienie lub jego złe wchłanianie czy trawienie niesie niedożywienie i niedowagę. Jednakże zbyt częste odżywianie, bądź konsumowanie niedostatecznych pokarmów pociągać za sobą może nadwagę bądź otyłość. Właściwe żywienie nastręcza więc spożywania odpowiednich ilości dobrze przygotowanego posiłku.