Wśród wielu miejscowości w Polsce, miasto Kraków wybija się nie jedynie w temacie sztuki i rozrywki, ale również na wielu odmiennych obszarach. Staje się obszarem przyjaznym do mieszkania. Przekształcenia, które dokonały się w mieście w ostatnich okresach sprawiają, że miasto naprawdę idzie w górę.
Dobre przekształcenia w Krakowie.
Co pozytywnego wypracowano w ciągu niedawnego czasu? Wielość napraw i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Bardzo pomogły w tym aspekcie środki Unii Europejskiej, z których Kraków chętnie korzysta. Szybkie działanie w obszarze pozyskiwania dotacji sprawiły, że gmina uzupełniła się o kolejne drogi, nowoczesne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, oraz nowe obiekty dla ludności.
Szerokie inwestycje nie są widoczne dla zwykłego Krakusa. Nie znaczy to mimo wszystko, że nie istnieją. Zwykle ignorujemy nie związane z nami historie. Typowemu obywatelowi miasta zdaje się, że w mieście zbyt mało się dzieje. Tymczasem miasto rozwija się w każdym kierunku. Zmiany w zakresie gospodarki śmieciami, tworzeniu i modernizacji siatki wodociągowej, stawianie filtrów przeciw hałasowi to jedynie niektóre zmiany, jakie pozwalają mieszkańcom bezpieczniej oraz wygodniej żyć. Miasto rozwija się również pod kątem możliwości konferencyjnych. Wartość miasta rośnie za pomocą takich obiektów jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. takie inwestycje przyciągają gości z innych miast do odwiedzin.
Podejmowane dzięki radnym plany nie dotyczą jedynie samego środka Krakowa, ale też są połączone z pełnym województwem małopolskim. Zatem lepiej nie użalać się lecz dostrzec innowacje w które obrósł Kraków.
Przyszłe lata – o ile uda się zachowania tempa rozwoju – pozwolą miastu stać się zachwycającą metropolia.
Jacek Majchrowski co zrobił